LotteWorld Day Pass Discount Ticket Offer!

slide1

Wanna visit Seoul’s best Amusement Park “Lotte World”?

I’ll introduce the budget ticket you could buy it!

It’s a Day Pass with huge discount^_^

CHECK OUT THE 20% DISCOUNT TICKET HERE!

If we book online, it means that we have more cash for shopping!

Remember to book it 5 days prior to actual visit date.

Let’s me briefly introduce the benefit of this event!

slide

√ Regular Price : 48,000 won (appx. US $44)

√ Our Price: US $35 only  

√ Including admission, playing facilities to Adventure and Magic Island (game attractions excluded)

√ Including museum entrance (admitted before 7 PM)

√ Only give it a click! online booking by secured credit card payment

√ You will receive e-voucher within 1~2 days after booking

√ Print the e-voucher and exchange it to actual ticket at Lotte World Ticket Box

CHECK OUT THE 20% DISCOUNT TICKET HERE!

3

How to get to Lotte World

Subway

Lotte World is located at Exit #4 of Jamsil Station on Subway Line #2 and #8. It is very easy to get to Lotte World by Subway, and one of the recommended ways because you don’t have to deal with traffic!

If your accommodation is near line 2 or line 8, we recommend you take the subway!

lotteworld1

Bus

There are many buses that go to Lotte World, even straight from the Airport! So if you are looking for a quick and easy way, check out the bus numbers below!

lotteworld2

 

grp

Attractions are Lotte World

lotteworld3

There are a lot of super interesting and exciting attractions at Lotte World! And there is usually a theme of some sort during the month you are visiting, so that every visit seems different! If you are looking for something to do at Lotte World or top rides at Lotte World you cannot miss, what about visiting the official website for more information?

Check out the official website!

[Cancellation & Change of visiting date]

Maybe you need to change the visiting date or cancel it, is it possible? Sure!

√ 100% refund 5 days prior to planned date you’re going to visit

In other words, if booking was made to visit on December 25, full refund will be returned for any cancellation by December 20, and no refund will be made after it

√ Change of visit date 3 days prior to planned date you’re going to visit

If booking was made to visit on December 25, change of visit date will be allowed if change request is made by December 22, and new planned date should be later than the original visit date you chose

말레이시아

★Bahasa Malaysia
Lotte World Day Pass Ticket – 20% Discount !!

Amusement Park terbaik Tempah Seoul “Lotte World” Day Pass (liputan hari penuh) dan menikmati diskaun yang besar !!

*** Tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan sebenar ***

Diskaun Terbesar !!
√ Regular Price: 48.000 ₩
√ Harga Kami (appx US $ 44.): US $ 35 sahaja !!
√ Masuk percuma, kemudahan untuk Adventure dan Island Magic (tarikan permainan dikecualikan)
√ muzium Masuk percuma bermain (mengakui sebelum 19:00)

Mudah !!
√ tempahan dalam talian Super mudah melalui pembayaran kad kredit bercagar
√ Anda akan menerima e-baucar dalam masa 1 ~ 2 hari selepas tempahan
√ Cetak e-baucar yang diterima dan bertukar-tukar dengan tiket sebenar di Lotte World Ticket Box

Pembatalan & Pertukaran tarikh lawatan
√ 100% bayaran balik 5 hari sebelum tarikh lawatan ditempah (jika tempahan dibuat untuk melawat pada 25 Disember, bayaran balik penuh akan dibuat untuk sebarang pembatalan sebanyak 20 Disember / tiada bayaran balik akan dibuat selepas itu)
√ pertukaran tarikh lawatan 3 hari sebelum tarikh lawatan ditempah (jika tempahan dibuat untuk melawat pada 25 Disember, pertukaran tarikh lawatan akan dibenarkan jika permintaan perubahan dibuat pada Disember 22 / tarikh lawatan baru perlu lebih lewat dari tarikh lawatan yang asal)

인도네시아

★Indonesian
Lotte World Oneday Pass Tiket – Diskon lebih dari 20% !!
Pesan/Booking Taman Amusement terbaik di Seoul “Lotte World” onedaypass (sehari penuh) dan nikmati diskon besar !!
*** Pemesanan harus dilakukan minimal 5 hari sebelum tanggal kunjungan
Diskon Terbesar !!
√ Harga Reguler: 48.000 ₩ (appx US $ 44.)
√ Harga Kami (Bnbhero): US $ 35 hanya !!
√ Bebas biaya booking, fasilitas permainan untuk Adventure dan Magic Island (kecuali game attraction)
√ Gratis masuk museum (masuk sebelum jam 7 malam)
Mudah !!
√ pemesanan sangat mudah, booking online dengan pembayaran kartu kredi
√ Anda akan menerima e-voucher dalam waktu 1 ~ 2 hari setelah pemesanan
√ Cetak menerima e-voucher,tukarkan dengan tiket yang sebenarnya di Lotte World Ticket Box
Pembatalan & Perubahan tanggal kunjungan
√ 100% pengembalian,Jika pembatalan pemesanan 5 hari sebelum tanggal kunjungan (jika pemesanan dibuat untuk tanggal 25 Desember, pengembalian biaya penuh akan dilakukan jika pembatalannya pada tanggal 20Desember / tidak ada pengembalian biaya penuh jika melewati waktu yang ditentukan)
√ Perubahan tanggal kunjungan 3 hari sebelum kunjungan (jika pemesanan dibuat untuk kunjungan tanggal 25 Desember, perubahan tanggal kunjungan dapat diproses jika permintaan perubahan dibuat pada Desember 22 / tanggal kunjungan baru harus setelah tanggal kunjungan booking sebelumnya )

태국

★Thai
ตั๋ววันล้อตเต้เวิร์ล รับส่วนลดถึง 20%
จองตั๋ววันล้อตเต้เวิร์ล ส่วนสนุกที่ขึ้นชื่อที่สุดในเกาหลี
*ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่ไปจริง
ลดเยอะสุดๆ
ราคาปกติ: 48,000 วอน (ประมาณ $44)
ราคาทางเรา $35 เท่านั้น
ฟรีค่าเข้า เครื่องเล่นต่างรวมถึง Adventure and Magic Island (ยกเว้น game attractions)
ชมพิพิธภัณฑ์ฟรี (ก่อนหนึ่งทุ่ม)
ง่ายมาก
จองง่ายๆออนไลน์ จ่ายผ่านเครดิต รับประกันความปลอดภัยข้อมูล
จะได้รับ e-voucher ภายใน1-2 วัน หลังจากวันจอง
ปริ้นท์ e-voucherและนำไปแลกเป็นตั๋วจริงที่ Lotte World Ticket Box
ยกเลิก และ เปลี่ยนวัน
คืนเงิน 100% หากยกเลิก 5 วันก่อนหน้าวันระบุในตั๋ว (เช่น ต้องยกเลิกวันช้าสุดวันที่ 20 ธันวาคม สำหรับตั๋วเครื่องเล่นวันที่ 25 ธันวาคม) หากยกเลิกหลังจากนั้น จะไม่สามารถจะเงินคืนได้
เปลี่ยนวัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันระบุในตั๋ว (เช่น เปลี่ยนวันช้าสุดวันที่ 22 ธันวาคม สำหรับตั๋วเครื่องเล่นวันที่ 25 ธันวาคม)

베트남

★Vietnamese
Giảm giá hơn 20 !!
Đến chơi Công viên giải trí vui nhất Seoul với “Lotte World” Day Pass (bảo hiểm đầy đủ cả ngày) và hưởng giảm giá lớn !!
*** Đặt trước ít nhất 5 ngày trước chuyến thăm thực tế
★ Giảm giá lớn nhất !!
√ Giá thường: 48.000 ₩ ( $ 44)
√ Giá Bán: $ 35!!
√ miễn phí các trò chơi phiêu lưu và Magic Island (trò chơi hấp dẫn tự túc)
√ miễn phí lối vào bảo tàng ( trước 19:00)
★ Dễ dàng !!
√ đặt vé trực tuyến siêu dễ dàng bằng thẻ tín dụng
√ Bạn sẽ nhận được chứng từ điện tử từ1 ~ 2 ngày sau khi đặt phòng
√ In chứng từ điện tử và đổi lấy vé vào cổng chính thức Lotte World
★ Hủy & Thay đổi ngày đi chơi
√ hoàn trả 100% 5 ngày trước ngày đặt trước (nếu vé đặt đi chơi vào ngày 25, giá vé sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu hủy bỏ vào tháng 20 / không được hoàn trả sau ngày 20)
√ Thay đổi 3 ngày trước ngày đặt trước (nếu vé đặt đi chơi vào ngày 25 tháng 12, cho phép thay đổi ngày đi chơi nếu yêu cầu thay đổi được thực hiện vào tháng 22 )

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here