Best view of Seoul from N Seoul Tower Observatory!

TOWER_14.JPG

Have you ever been to N Seoul Tower?

Namsan Tower is a very iconic building in Seoul (I am sure you recognize the tower in the photo above) and a top destination not only for tourists, but Koreans alike. This is where you can see  an unparalleled 360 view of Seoul, and also enjoy some amazing cultural sight!

Located on Namsan Mountain (Nam meeting North and San meeting Mountain) it used to be an actual broadcasting station before it was open to the public!

타워밤.jpg

Enjoy 360 views of Seoul!

All visitors are able to access the observatory  (for a PRICE!) and enjoy the spectacular views of Seoul! But if you are going to visit it anyways, what about getting a great discount?

Check out the BnB Hero Observatory Discount! 

Original price : Adult 10,000 KRW
Discount price on BNBHERO : Adult 6,000KRW

If you make a reservation on BnbHero we will remain you an e-voucher! All you have to do is take this voucher to the information desk to receive the entrance ticket!

Instructions

Check out the BnB Hero Observatory Discount! 

  1. Make a reservation and payment on the BnB Hero Website!
  2. You will receive an e-voucher by email.
  3. Print the e-voucher (or just show your e-voucher on your mobile phone)
  4. Take the E-voucher to the information desk (photo above, directions below) and exchange it for a ticket!
  5. Now you can enter the observatory!

namsan3

 

-This ticket is for access to the Observatory only.
-Observatory Opening Hours are 10:00~23:00 (On Saturdays open until 24:00)
-This ticket is valid up until 2017 July 31
-For more detail information about N Seoul Tower, visit www.nseoultower.com

20150123_092954.jpg

How to get to Namsan Tower

The easiest way to get to Namsan Tower is to take a taxi, but that is also the most expensive!

The most affordable way is to take one of the 3 shuttle buses that are available!

namgsan1

namgsan2

namgsan3

The three shuttles operate when the observatory is open, and it costs the same amount as a normal bus! What is also great is that if you have a transportation card, it is a super convenient way to travel!

Check out the different bus routes listed above, and choose what is the most convenient for you!

The most interesting way to get to Namsan Tower?

Cable Car!!
namgsang4

Check out the official website for more information!

110628a-0496.jpg

Opening Hours

namgsan

There are many very interesting things to do at Namsan Tower, and a lot to each! One of the most famous activities to do is to bring a lock with your name and your significant other’s, and leave it on the tower!

Are you excited to visit Namsan Tower Observatory?

We are!

말레이시아

★Bahasa Malaysia

* N Seoul Tower * Observatory Diskaun Tiket (Dewasa)

N Seoul Tower telah menjadi simbol Seoul. Jika anda ingin menikmati pemandangan panorama yang hebat di Seoul, N Seoul Tower adalah destinasi yang betul.

Harga asal: Adult 10,000 KRW

Harga Diskaun ke atas BNBHERO: Dewasa 6,000 KRW

Anda boleh menempah tiket kanak-kanak di dalam laman web di bawah. https://www.mykoreatrip.com/tours/547

Selepas anda menempah tiket pada BnBHero, Kami akan menghantar e-baucar. Sila tunjukkan e-voucher. ini di meja Maklumat di N Plaza (tahap Basement 1) untuk menerima tiket masuk.

Tiket -Ini adalah untuk akses kepada Observatory sahaja. Waktu Buka -Observatory 10: 00 ~ 23: 00 (Pada hari Sabtu dibuka sehingga 24:00) tiket  -Untuk lebih banyak maklumat terperinci mengenai N Seoul Tower, melawat www.nseoultower.com

인도네시아

★Indonesian
* N Seoul Tower * Observatory Diskon Tiket (Dewasa)
N Seoul Tower merupakan simbol kota Seoul.
Jika Anda ingin menikmati pemandangan panorama dari Seoul, N Seoul Tower merupakan tujuan yang tepat.
harga asli: Dewasa 10,000 KRW
Harga diskon pada BNBHERO: Dewasa 6,000KRW
Anda dapat memesan tiket anak di situs di bawah ini.
https://www.mykoreatrip.com/tours/547
Setelah Anda pemesanan tiket di BnBHero, Kami akan mengirimkan e-voucher.
Tunjukkan voucher ini di meja Informasi di N Plaza (Basement level 1) untuk menerima tiket masuk.
tiket -Ini adalah untuk akses ke Observatory saja.
Jam Buka -Observatory adalah 10: 00 ~ 23: 00 (Pada hari Sabtu buka sampai 24:00)
tiket
-Untuk Informasi lebih detail tentang N Seoul Tower, kunjungi www.nseoultower.com

태국

★Thai
ส่วนลดตั๋ว N โซลทาวเวอร์ (ผู้ใหญ่)
สัญลักษณ์แห่งกรุงโซล N โซลทาวเวอร์
เพลิดเพลินกับวิวพาโนรามากรุงโซล
ราคาเดิม: ผู้ใหญ่ 10,000 วอน
ราคาลดจาก BNBHERO : ผู้ใหญ่ 6,000 วอน
สามารถจองตั๋วเด็กได้จากเว็บ
https://www.mykoreatrip.com/tours/547
หลังจากจองบนเว็บ BnBHero เราจะส่ง e-voucher ให้ท่าน
กรุณาแสดงตั๋วที่ Information Desk ชั้น B1 ของ N โซลทาวเวอร์ เพื่อรับตั๋วจริง
-ตั๋วใช้เข้าชมได้เพียงหาคอย/ หอชมวิว
-เปิดบริการ10:00~23:00 (วันเสาร์เปิดถึงเที่ยงคืน)
-ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N โซลทาวเวอร์ www.nseoultower.com
ข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพ
http://blog.mykoreatrip.com/2016/02/17/best-view-of-seoul-from-namsan-tower-observatory/

베트남

★Vietnamese
Tháp N Seoul
Nếu bạn muốn tận hưởng cái nhìn toàn cảnh tuyệt vời của Seoul, N Seoul Tower là điểm bạn nên đến thăm ngay!
Giá gốc: Người lớn 10,000 won
Giảm giá ở BNBHERO: Người lớn 6,000won
Bạn có thể đặt vé trẻ em trong trang web dưới đây.
https://www.mykoreatrip.com/tours/547
Sau khi bạn đặt vé trên BnBHero, chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng từ điện tử.
Vui lòng xuất trình chứng từ này tại bàn thông tin tại N Plaza (tầng hầm cấp 1) để nhận vé vào cổng. Có vé này bạn mới được lên thăm Đài quan sát.
Giờ mở cửa Đài quan sát:10: 00 ~ 23: 00 (Vào thứ Bảy mở cửa đến 24:00)
-Đối Với các thông tin chi tiết thêm về N Seoul Tower, thăm www.nseoultower.com

*
No1 in Korea / Private apartment, guesthouse & Hanok booking
https://www.mykoreatrip.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here