AMAZING Gangchon Rail Course!

Gangchon Rail Course!

gangchon2

The railbike tour is beautiful in every season because the mountains of Korea are beautiful in every season! Opened in 2012, the rail park operates from 3 stations. This one day tour will take you to Gimyujeong Station, where you will be able to take the rail bike and enjoy the scenic tours of the mountain.

It is a very popular tourist attraction where people can pedal along the old railroad tracks, and get spectacular views of South Korea’s scenery!

We mentioned this amazing Gangchon Rail Course as part of a spectacular 1 day tour including Petite France and Nami Island, but what if you ONLY want to experience the Rail Course? That is also possible!

gangchon6

You will be able to buy an amazing souvenir at the photo booth later on!

Course Information

gangchon1

Course  Gimyujeong Station -> Gangchon Station.

Course Time : 1 hour 30 minutes
(50 mins of rail bike + 20 mins break time at Transfer Station + 20 mins of romantic train ride)

gangchon2

The image above shows you the starting point on the way right, the middle point where you will take a break and then the end point!

Courses start hourly, and are available from:

09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00

gangchon7

There is a shuttle bus at the end of the course to help you go back to the starting point!

Make your Reservation!

Book here for 2 people at 28,000 won!

Or if there are more members in your party, then:

Book here for 4 people at 36,000 won!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The 2 people versus 4 people is the size of the car. If there are 5 of you, be careful because you might not be able to travel together! 

Steps to make your reservation:

1. Log into your BnBHero Account! (We used Facebook!)

2. Choose the date and number of people you will be going with you!

3. Make your payment

4. You will receive a E-voucher by email

5. Print the E-Voucher and take it with you to Gimyujeong Station!

You will be able to exchange it for the ticket at the ticketing desk!

You can choose date and book. also send message to us which time you want.

How to Get There

gangchon4

The starting point is right next to Gimyujeong Station, which is connected by subway from Seoul!

gangchon8

Do you see it? It is on the way right side! Click on the metro map above to be taken to the English portal of the Korean Subway line! 

gangchon5

It is very hard to miss because it has very obvious signs!

Estimated Time is 2 hours

Depending on when you leave, so please do not be late!

Final Advice
gangchon1

Please book 2-60 days in advance.
Once you book, time change and date change are now allowed!
Please show your confirmation voucher at the ticket office 30 minutes before starting time to redeem paper tickets.

If you have any questions, please contact us at BnBHero!

말레이시아

★Bahasa Malaysia
[Diskaun] Gangchon Rail Bike Tiket (2pax)
Nikmati basikal kereta api dalam alam semula jadi di ourskirt Seoul.

harga asal: 2 tempat duduk basikal 30,000 KRW harga Diskaun ke atas BNBHERO: 2 tempat duduk basikal 28,000 KRW Harganya setiap basikal, bukan setiap orang.

[Diskaun] Gangchon Rail Bike Tiket (4pax)
Nikmati basikal kereta api dalam alam semula jadi di ourskirt Seoul.

harga asal: 4 tempat duduk basikal 40,000 KRW harga Diskaun ke atas BNBHERO: 4 tempat duduk basikal 36,000 KRW Harganya setiap basikal, bukan setiap orang.

—————- Anda boleh memilih tarikh dan menenpah dan menghantar mesej kepada kami yang masa yang anda mahu. —————-

09:00 / 10:00 / 11:00 / 00:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00

Selepas anda menempah tiket daripada BnBHero, Kami akan menghantar e-voucher.

Course : Gimyujeong Station -> Gangchon Station.
Course Time : 1 jam 30 minit (50 minit rel basikal + 20 minit masa rehat di Stesen Transfer + 20 minit menaiki kereta api romantis)

—————–Sila tempah 2-60 hari lebih awal. Apabila anda menempah, perubahan masa dan perubahan tarikh kini dibenarkan. Sila tunjukkan e-voucher untuk pengesahan anda di pejabat tiket 30 minit sebelum bermula masa untuk menebus tiket kertas.

Maklumat lanjut dan gambar di sini! http://blog.mykoreatrip.com/2016/02/24/amazing-gangchon-rail-course/

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hantar mesej kepada kami!

인도네시아

★Indonesian
[Diskon] Gangchon Rail Sepeda Tiket (4orang)
Nikmati sepeda rel di alam terbuka dipinggir kota Seoul.
harga asli: 4-seater sepeda 40.000 KRW
Harga diskon pada BNBHERO: 4-seater sepeda 36.000 KRW
(Harga per sepeda, bukan per orang.)

[Diskon] Gangchon Rail Sepeda Tiket (2orang)
Nikmati sepeda rel di alam terbuka dipinggir kota Seoul.
harga asli: 2-seater sepeda 30,000 KRW
Harga diskon pada BNBHERO: 2-seater sepeda 28,000 KRW
(Harga per sepeda, bukan per orang.)
————————————————– ——————————–
Anda dapat memilih tanggal dan pemesanan. Juga mengirim pesan kepada kami waktu yang Anda inginkan.
09:00 / 10:00 / 11:00 / 00:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00
Setelah Anda memesan tiket di BnBHero, Kami akan mengirimkan e-voucher.
————————————————– ——————————–
* Kursus: Gimyujeong Station -> Stasiun Gangchon.
* Waktu: 1 jam 30 menit
(50 menit dari rel sepeda + 20 menit waktu istirahat di Transfer Station + 20 menit perjalanan kereta romantis)
————————————————– ——————————–
Silahkan booking 2-60 hari sebelumnya.
Setelah Anda memesan, waktu perubahan waktu dan perubahan tanggal diperbolehkan.
Tolong tunjukkan voucher Anda di tiket box,30 menit sebelum memulai waktu untuk ditukarkan ke tiket kertas.
Informasi lebih lanjut dan foto di sini!
http://blog.mykoreatrip.com/2016/02/24/amazing-gangchon-rail-course/
Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami!

태국

★Thai
ตั๋วปั่นจักรยานที่คังชน (แพ็คเกจ 2 ท่าน และ แพ็คเกจ 2 ท่าน)
เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานรางชานเมืองโซลท่ามกลางธรรมชาติ
ราคาเดิม ที่นั่ง 2 ท่าน 30,000 วอน
ราคาส่วนลด ที่นั่ง 2 ท่าน 28,000 วอน
ราคาต่อคันรถ ไม่ใช่ต่อท่าน

ตั๋วปั่นจักรยานที่คังชน (แพ็คเกจ 4 ท่าน และ แพ็คเกจ 4 ท่าน)
เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานรางชานเมืองโซลท่ามกลางธรรมชาติ
ราคาเดิม ที่นั่ง 4 ท่าน 40,000 วอน
ราคาส่วนลด ที่นั่ง 4 ท่าน 36,000 วอน
ราคาต่อคันรถ ไม่ใช่ต่อท่าน
——————————————————————————–
เลือกเวลาได้ กรุณาแจ้งเวลาที่ท่านต้องการ
09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00
หลังจากจองกับ BnBHero เรียบร้อยแล้ว เราจะส่ง e-vouche ให้
——————————————————————————–
คอร์ส: สถานีกิมยูจอง Gimyujeong -> สถานีคังชน Gangchon
เวลาคอร์ส : 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปั่นจักรยาน 50 นาที + เดินเปลี่ยนสถานี 20 นาที + นั่งรถไฟโรแสนแมนติก 20 นาที
——————————————————————————–
กรุณาจองล่วงหน้า 2-60 วัน
จองแล้วเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้
แสดงบัตร voucher ที่บูธตั๋ว 30 นาทีก่อนเวลาเริ่ม เพื่อแลกเป็นตั๋วจริง
ข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพ
http://blog.mykoreatrip.com/2016/02/24/amazing-gangchon-rail-course/
หากมีคำถามโปรดส่งข้อความถึงเรา

베트남

★Vietnamese
Đạp xe trên đường sắt ở Gangchon
[Giảm giá] Vé Đạp xe trên đường sắt ở Gangchon (4pax)
Hãy thưởng thức một chuyến đạp xe trên đường sắt ngoại thành Seoul!
Giá gốc: xe đạp 4 chỗ: 40.000 KRW
Giảm giá chính BNBHERO: xe đạp 4 chỗ: 36.000 KRW
Giá tính theo số xe cho thuê, không tính đầu người
————————————————– ——————————–
Chọn ngày và gửi tin nhắn cho chúng tôi thời gian bạn muốn:
09:00 / 10:00 / 11:00 / 00:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00
Sau khi bạn đặt vé trên BnBHero, Chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng từ điện tử.
————————————————– ——————————–
* Chuyến đi: Gimyujeong Station -> Trạm Gangchon.
* Thời gian: 1 giờ 30 phút
(50 phút đạp xe trên đường sắt + 20 phút thời giờ nghỉ ngơi tại trạm trung chuyển + 20 phút đi tàu lãng mạn)
————————————————– ——————————–
Vui lòng đặt trước từ 2-60 ngày.
Sau khi đặt, bạn có thể thay đổi thời gian và thay đổi ngày giờ mà bạn muốn.
Hãy để chúng tôi xác nhận vé của bạn tại phòng vé 30 phút trước khi bắt đầu chính thức đạp xe để bạn có thể đổi được sang vé giấy chính thức.
Thêm thông tin và hình ảnh ở đây!
http://blog.mykoreatrip.com/2016/02/24/amazing-gangchon-rail-course/
Nếu bạn có thắc mắc thêm xin vui lòng gửi tin nhắn hoặc email cho chúng tôi!

*
No1 in Korea / Private apartment, guesthouse & Hanok booking
https://www.mykoreatrip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu